Děkujeme, formulář byl úspěšně odeslaný.
IIHF
Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ výslovně uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa a podobizna osoby zachycená na fotografii (dále jen „Osobní údaje“) budou zpracovávány společností Birel Advertising, s.r.o., Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, IČO: 25959883, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 117049 (dále jen „Zpracovatel“), za účelem vygenerování personalizované fanouškovské kartičky. Osobní údaje budou uchovávány jen po nebytně nutnou dobu, maximálně do 26. 5. 2024. Osobní údaje nebudou zpracovávány pro žádný jiný účel a nebudou poskytnuty/předány jinému subjektu.

Beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoli odvolat písemně na e-mailové adrese [email protected] nebo dopisem na adresu Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha.

Kompletní informace ke zpracování osobních údajů naleznete zde.